Vergoeding

De tarieven voor revalidatiebehandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Xpert Clinics Revalidatie heeft daar geen invloed op. Behandelingen en vergoeding daarvan zijn ingedeeld in groepen, de diagnose behandel combinaties (DBC’s). Een overzicht van de vastgestelde tarieven voor revalidatie behandeling in 2020 vindt u hieronder.

Vergoeding van behandeling

De behandeling van revalidatie wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U moet hiervoor wel doorverwezen worden door een huisarts of medisch specialist.

(Hand)ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Per kalenderjaar worden maximaal 20 behandelingen van een half uur (10 uur) vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico).

Eerstelijns fysiotherapie wordt na 20 behandelingen door uw basisverzekering vergoed (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico) op voorwaarde dat:

  • u hiervoor verwezen bent door een arts of specialist
  • uw klacht op de lijst met (chronische) aandoeningen staat die alle zorgverzekeraars hanteren.

Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten, worden ook uw eerste 20 behandeling vergoed.
Heeft u geen chronische indicatie, dan wordt fysiotherapie alleen vergoed als u daarvoor de juiste aanvullende verzekering heeft.

Multidisciplinaire revalidatietrajecten worden vergoed uit de basisverzekering (na inhouding/betaling van het verplicht eigen risico). Onder deze zorg valt de screening en behandeling door de handergotherapeut en handfysiotherapeut, de revalidatiearts en eventueel de psycholoog.

De kosten voor een spalk of brace kunnen bij u in rekening worden gebracht. Uw behandelaar bespreekt dit uiteraard vooraf met u.

Met onderstaande zorgverzekeraars heeft Xpert Clinics Revalidatie afspraken gemaakt over vergoeding van het revalidatie traject. Het voordeel hiervan is dat wij de rekening direct met uw zorgverzekeraar kunnen afhandelen.

  • ASR
  • VRZ
  • Caresq
  • DSW

Als uw zorgverzekeraar geen contract met Xpert Clinics Revalidatie heeft afgesloten en u wel graag bij ons behandeld wilt worden, dan kan dat natuurlijk. In deze situatie geldt dan het vastgestelde tarief door de NZA. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling toegestuurd. Vervolgens dient u zelf de rekening bij uw verzekeraar in.

De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar krijgt is afhankelijk van uw afgesloten zorgpolis. Dit bedrag bent u verschuldigd aan Xpert Clinics Revalidatie. Mocht dit lager zijn dan de rekening die wij u stuurden, hoeft u dit bedrag niet zelf aan te vullen. Zo heeft u geen extra kosten voor het revalidatietraject.

De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u bij uw verzekeraar heeft afgesloten. Kijkt u hiervoor in uw polisvoorwaarden of laat u informeren door uw verzekeraar.

Toestemming voor behandeling door uw verzekeraar

Indien er geen contract afspraken zijn met uw verzekeraar moeten we uw verzekeraar toestemming vragen. De revalidatiearts zal, na uw toestemming, deze aanvraag doen. Pas na het akkoord van uw verzekeraar kan het traject beginnen.

Eigen risico

Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen risico en/of een eigen bijdrage. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij. Bekijk de informatiefolder om meer te weten te komen over de vergoeding van uw behandeling en over DBC-zorgproducten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverzekeraars verplicht hun verzekerden een nota te sturen van de behandeling die ze hebben gehad. Wanneer u als patiënt vragen heeft over deze nota kunt u daarvoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die de kliniek gedeclareerd heeft en kan op zijn beurt weer om opheldering vragen bij de kliniek. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Uitleg over hoe een nota in het algemeen tot stand komt kunt u vinden in dit overzicht van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Deze is wel direct te gebruiken.

Factuur/nota

Voor het versturen en innen van onze rekeningen rekeningen werken wij samen met Infomedics. Dit betekent dat u en/of uw zorgverzekeraar de rekening voor onze zorg krijgt via Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Regel het online! 

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen en opzoeken 

  • Status van uw betaling controleren
  • Betalingsvoorwaarden vinden 
  • Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 04 Plan een intake