Vergoeding

Contracten 2024

Xpert Clinics Revalidatie maakt elk jaar opnieuw afspraken met alle zorgverzekeraars over de vergoeding van onze behandelingen. Voor 2024 hebben we, net zoals voorgaande jaren, met de meeste verzekeraars contracten gesloten. In onderstaande tabel ziet u met welke verzekeraars we een overeenkomst hebben, zodat u verzekerd bent van de beste zorg in 2024. Dit betekent dat uw behandeling 100% vergoed wordt na een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Uiteraard is er wel een verplicht eigen risico van toepassing, ook bij verzekerde zorg. Een revalidatiebehandeling wordt vergoed uit de basisverzekering.

Zorgverzekeraar Gecontracteerd 2024
ASR
Caresq
CZ X
DSW
Menzis
ONVZ
Salland
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid

X Helaas hebben we in 2024 geen contract gesloten met CZ.

Zorgverzekeraars

 • Aevitae
 • EUCARE
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland zorgverzekeraar
 • In Twente
 • Menzis
 • HEMA
 • Anderzorg
 • PMA
 • VinkVink
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • jaaah.
 • Salland
 • Zorgdirect
 • VGZ
 • bewuzt
 • UMC
 • IZZ
 • UNIVÉ
 • IZA
 • ZEKUR .nl
 • United Consumers 
 • FBTO
 • Zilveren Kruis
 • Zilveren Kruis ZieZo
 • Pro Life 
 • Interpolis 
 • De Friesland
 • Studenten Goed Verzekerd
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ

Vergoeding Xpert Clinics Revalidatie

Behandelaren  

Bij Xpert Clinics Revalidatie wordt u behandeld door een multidisciplinair team van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psycholoog onder leiding van een revalidatiearts. Alle therapeuten en artsen van Xpert Clinics Revalidatie zijn gespecialiseerd in handproblematiek en geregistreerd in het kwaliteitsregister van hun beroepsgroep. 

Verschil tussen handtherapie en revalidatie behandeling

Er is een verschil tussen een behandeling bij Xpert Handtherapie en een behandeling bij Xpert Clinics Revalidatie. U kunt voor revalidatiebehandeling worden verwezen door uw chirurg of huisarts. Een revalidatiebehandeling wordt alleen gestart als is vastgesteld door de revalidatiearts dat handtherapie niet voldoende is om voor u het maximale resultaat te behalen. Een revalidatiebehandeling wordt op uw hulpvraag en situatie afgestemd. Deelname aan workshops en/of sessies met een psycholoog is daar meestal onderdeel van. Uw behandelteam overlegt regelmatig over uw voortgang en of aanpassing van uw behandeling nodig is. 

Combinatie met behandeling in Xpert Clinics Hand- en polszorg en Xpert Handtherapie

Indien u bent doorverwezen door één van de chirurgen van Xpert Clinics Hand- en polszorg, dient u rekening te houden met de verschillende financiële trajecten die de zorg van de handchirurgen, handtherapeuten en revalidatieartsen kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg, handtherapeut als revalidatiearts kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening brengt. 

Een revalidatiebehandeling kan volgen op een periode handtherapie en/of gevolgd worden door een periode handtherapie. De vergoeding van Xpert Handtherapie is anders gestructureerd dan de vergoeding van een revalidatiebehandeling. Meer informatie over de vergoedingen van handtherapie kunt u vinden op www.xperthandtherapie.nl.

Xpert Clinics Revalidatie maakt elk jaar opnieuw afspraken met diverse zorgverzekeraars over de vergoeding van onze behandelingen. Voor 2024 hebben we, net zoals voorgaande jaren, met de meeste verzekeraars contracten gesloten.Helemaal onderaan deze pagina ziet u in de tabel met welke verzekeraars we een overeenkomst hebben, zodat u verzekerd bent van de beste zorg in 2024. Dit betekent dat uw behandeling 100% vergoed wordt na een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Uiteraard is er wel een verplicht eigen risico van toepassing, ook bij verzekerde zorg. Een revalidatiebehandeling wordt vergoed uit de basisverzekering.

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Dan zijn we nog in gesprek met de verzekeraar over 2024. U kunt ervan uitgaan dat we met deze verzekeraars tot een overeenkomst komen. Contracten gaan altijd met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Dus uw behandeling per 1 januari 2024 wordt gewoon vergoed.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak €60,17.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw klacht en de benodigde zorg kan het noodzakelijk zijn toestemming voor een revalidatiebehandeling te vragen aan uw verzekeraar. De revalidatiearts zal, met uw toestemming, deze aanvraag doen. Pas na het akkoord van uw verzekeraar kan het revalidatietraject beginnen. In de tussentijd wordt uw behandeling, indien nodig, ingezet of voortgezet met handtherapie. 

Een eerste afspraak bij de revalidatiearts kan altijd plaatsvinden zonder toestemming van uw verzekeraar, mits er een verwijzing van een arts is. 

Revalidatiebehandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dit betekent dat er sprake is van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2024 betreft het eigen risico €385,-. Daarnaast heeft u mogelijk gekozen voor een verhoging van het eigen risico, het vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt, die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag (verplicht en vrijwillig) zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Medisch specialistische revalidatiezorg wordt gefinancierd op basis van diagnosebehandel-combinaties (DBC-zorgproducten). 

Wat is een DBC-zorgproduct?

Wanneer u een revalidatiebehandeling krijgt wordt niet iedere behandeling afzonderlijk in rekening gebracht. Het betalen van deze zorg gebeurt via diagnosebehandel-combinaties, ook wel DBC-zorgproducten genoemd. Dit zijn pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast en bepaalt welke DBC-zorgproducten zorginstellingen in rekening kunnen brengen. 

Informatie over uw rekening

Na afloop van de behandeling stuurt de zorginstelling de factuur naar uw zorgverzekeraar of naar u als patiënt. Op deze factuur staat de startdatum en de einddatum van uw DBC-zorgproduct. Hierbij staan alle behandelingen per eenheid van 5 minuten genoteerd (een behandeling van 25 minuten staat hierdoor 5 keer op de factuur). Heeft u vragen over deze factuur, dan kunt u contact opnemen via administratie_revalidatie@verwijder-dit.xpertclinics.nl.

Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct geldt?

Uw revalidatiebehandeling bestaat uit een aantal losse behandelingen. Aan deze behandelingen wordt een wegingsfactor toegekend, behandelingen door de revalidatiearts wegen bijvoorbeeld zwaarder dan behandelingen door de fysiotherapeut. Op basis hiervan wordt een totaal van, zogenoemde, gewogen behandeluren berekend. Dit aantal bepaalt, in combinatie met uw diagnose, het zorgproduct. De tarieven hiervoor kunt u vinden onder het kopje “tarieven”. 

De rekening van uw behandeling en het eigen risico

Het DBC-zorgproduct wordt 120 dagen na de eerste afspraak afgesloten of wanneer er 42 dagen geen afspraak heeft plaatsgevonden. Wanneer uw zorgverzekeraar de factuur van u of ons ontvangen heeft stelt uw zorgverzekeraar vast of er voor u een eigen risico geldt wat verrekend dient te worden. Mocht een vervolgafspraak na het afsluiten van het DBC-zorgproduct plaatsvinden, dan zal er een vervolg DBC-zorgproduct geopend worden. Mogelijk moet hiervoor (opnieuw) toestemming aan uw verzekeraar gevraagd worden. Daarnaast kan het zijn dat de kosten van dit nieuwe DBC-zorgproduct opnieuw door uw zorgverzekeraar ingehouden wordt op uw eigen risico. 

Meerdere DBC-zorgproducten

Soms bent u voor meerdere aandoeningen in behandeling bij mogelijk verschillende specialisten. Dan kunnen meerdere DBC-zorgproducten gelden. Elke specialist opent in dat geval een eigen DBC-zorgproduct. Indien u bijvoorbeeld behandeld wordt door een arts van Xpert Clinics Hand- en polszorg en een revalidatiebehandeling krijgt van Xpert Clinics Revalidatie zullen hiervoor, mogelijk gelijktijdig, verschillende DBC-zorgproducten gelden. 

Meer informatie NZa

Wilt u meer weten over DBC-zorgproducten en tarieven of heeft u een vraag aan de NZa, kijk dan op www.NZA.nl.

Voor het versturen en innen van onze facturen werken wij samen met Infomedics. Dit betekent dat u en/of uw zorgverzekeraar een factuur van onze zorg krijgt via Infomedics.

Facturen van materialen (spalken, braces, oefenmateriaal) ontvangt u altijd rechtstreeks vanuit Infomedics. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u deze alsnog declareren bij uw zorgverzekeraar.
Let op: Indien u verzekerd bent bij VGZ (en onderliggende merken) worden spalken rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt deze wel of niet vergoed. Als deze niet wordt vergoed ontvangt u de factuur alsnog van Infomedics.

Regel het Online

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen en opzoeken:

 • Status van uw betaling controleren
 • Betalingsvoorwaarden vinden
 • Betalingsregeling treffen
 • Bezwaar indienen over uw factuur

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Ik heb een factuur ontvangen, maar ik ben verzekerd.

De factuur wordt naar u gestuurd omdat uw verzekeraar geen betalingsovereenkomst heeft afgesloten met Xpert Clinics Revalidatie. Wij mogen de factuur dan niet direct indienen bij uw zorgverzekeraar. U kunt deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. 
De vergoeding die u ontvangt van de zorgverzekeraar kan afwijken van het bedrag op de factuur. U betaalt ons het bedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, met een minimum van 60% van de factuur. Indien uw eigen risico ingehouden is, dient u dit gedeelte zelf te voldoen.  
U stuurt ons het overzicht van de verzekeraar waarop staat welk bedrag vergoed is en of er sprake is van een eigen risico. U kunt dit sturen naar: administratie_revalidatie@verwijder-dit.xpertclinics.nl. Vervolgens krijgt u de bevestiging van het bedrag wat wij verwachten te ontvangen. Dit bedrag voldoet u aan Infomedics.  

Ik heb een factuur ontvangen, maar ik ben niet geweest.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn voor uw afspraak, dan hebben wij u vriendelijk verzocht ons uiterlijk 24 uur van te voren te bellen. We kunnen uw afspraak dan verzetten of annuleren. Helaas zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen wanneer u uw afspraak na deze tijd annuleert. Deze kosten mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. 

Ik heb een factuur gekregen, maar het is al heel lang geleden dat ik ben geweest. De factuur komt erg laat. 

Een DBC-zorgproduct heeft een standaard behandelperiode. Dit kan tussen de 43 en 120 dagen zijn. Na deze standaard behandelperiode kan het DBC-zorgproduct worden afgesloten. De einddatum op uw factuur geeft de datum weer van de sluiting van het DBC-zorgproduct. Pas na het afsluiten kan er gefactureerd worden. Het kan dus zo zijn dat u een factuur heeft ontvangen met een startdatum van meer dan 120 dagen geleden. Uw behandeling kan tot 3 jaar na afronding nog gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering. 

Ik ben slechts één keer gezien door een arts maar krijg toch een hoge rekening.

Elk DBC-zorgproduct heeft een standaardprijs. Deze prijs is gebaseerd op de totale behandeling die bij een DBC-zorgproduct hoort. Omdat niet alle patiënten het hele traject doorlopen, is er landelijk afgesproken de gemiddelde prijs te hanteren. Er zijn dus patiënten die minder zorg gebruiken dan gemiddeld en er zijn patiënten die meer zorg gebruiken dan gemiddeld. Voor alle patiënten binnen een DBC-zorgproduct moet dezelfde prijs gefactureerd worden. De landelijke regelgeving maakt dat het soort behandeling bepalend is voor de hoogte van de factuur. 

Ik ben slechts éen keer geweest, maar tussen de begin- en einddatum zit drie maanden. 

De startdatum en einddatum geven het begin en eind aan van een DBC-zorgproduct. Alle verrichtingen die plaats hebben gevonden voor de zorgvraag waarvoor het DBC-zorgproduct geopend is, vallen in dit DBC-zorgproduct. Wanneer een DBC-zorgproduct wordt afgesloten hangt af van een type traject. De einddatum geeft dus niet uw laatste contact met de arts weer, maar het einde van de standaard behandelperiode. Het DBC-zorgproduct wordt 43 dagen na de laatste activiteit binnen het DBC-zorgproduct afgesloten. Of wanneer er 120 dagen verstreken zijn na de start van het DBC-zorgproduct. Wanneer u voor dezelfde klacht terugkomt bij de revalidatiearts, binnen een jaar na afsluiten van het voorgaande DBC-zorgproduct, wordt er een vervolg DBC-geopend met terugwerkende kracht. 

Ik wil weten wat een DBC-zorgproduct kost, hoe kom ik dat te weten?

Op deze pagina onder “tarieven” vindt u een lijst met de tarieven voor de verschillende DBC-zorgproducten. Deze tarieven zijn door de NZa vastgesteld. Wanneer uw zorgverzekeraar een betalingsovereenkomst met ons heeft afgesloten, is er onderling een prijs afgesproken. Deze prijsafspraken liggen over het algemeen lager dan de NZa-tarieven. Onder “vergoeding van uw behandeling” op deze pagina, kunt u een lijst vinden van zorgverzekeraars waar wij een overeenkomst mee hebben. 

Komen alle verrichtingen op mijn factuur te staan?

De NZa heeft besloten om de informatievoorziening op de factuur van medisch specialistische zorg uit te breiden. Per 1 juni 2014 is het verplicht om de zorgactiviteiten op de factuur te vermelden. Deze factuur sturen wij naar uw zorgverzekeraar of, wanneer dit niet mogelijk is, naar u. 

Waarom staan er veel meer behandelingen op de factuur dan dat ik afspraken heb gehad? 

Naast alle afspraken die u heeft gehad staan op uw factuur ook de datums waarop uw behandelaars (bijvoorbeeld) onderling overleg hebben gehad, tijd hebben gespendeerd aan het volledig maken van uw dossier en hebben geschreven aan uw behandelplan. Vandaar dat u meer codes en datums ziet op uw factuur dan alleen de datums waarop u een afspraak bij uw behandelaar heeft gehad.

Er staat dat ik 5x geweest ben op een dag, maar ik heb helemaal niet zoveel behandelingen gehad. 

Volgens de landelijke regels voor het opstellen van de factuur moeten behandelingen in eenheden van 5 minuten genoteerd worden. Dit betekent dat u een behandeling van 25 minuten 5 keer terug zult zien op uw factuur. 

Ik heb per 2023 een nieuwe verzekeraar, bij welke verzekeraar dien ik de factuur in? 

De factuur moet worden ingediend bij de verzekeraar die u op het moment van de startdatum van het DBC-zorgproduct had.  
Voorbeeld: het DBC-zorgproduct op uw factuur start op 11-09-2022 en loopt tot 08-01-2023. U dient de factuur in bij de verzekeraar die u in 2022 had. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.  

Is het mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling te krijgen?

U dient uw factuur pas aan ons te voldoen wanneer uw zorgverzekeraar uw betaald heeft. Indien deze betaling lang op zich laat wachten, neem dan contact op met Infomedics om, kosteloos, uitstel van betaling aan te vragen. U kunt hier ook terecht om, tegen kosten, een betalingsregeling af te spreken. 

Het overzicht van mijn verzekeraar geeft aan dat ik een eigen bijdrage moet betalen. 

U hoeft de eigen bijdrage enkel, deels, te betalen wanneer de zorgverzekeraar minder dan 60% van het NZa tarief (het tarief dat vermeld is op de factuur) vergoed. Wanneer u uw zorgkostenfactuur opstuurt naar administratie_revalidatie@verwijder-dit.xpertlinics.nl, dan hoort u in de reactie of u een eigen bijdrage moet betalen en om welk bedrag dit gaat. 
Onder de eigen bijdrage valt niet het eigen risico, dit dient u altijd zelf te betalen. 

Mijn zorgverzekeraar vergoedt niets. 

Graag ontvangen wij van u een mail met hierin de reactie van uw zorgverzekeraar. U kunt deze sturen naar administratie_revalidatie@verwijder-dit.xpertclinics.nl. Wij nemen contact met u op nadat wij hebben onderzocht waarom uw verzekeraar niet uitbetaald. 

Vergoeding handtherapie

Uitgebreide informatie over de vergoedingen van handtherapie kunt u vinden op de website van Xpert Handtherapie.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak