revalidatie-hand-pols-xpert-clinics-rode-bal-oefening

Hand-, pols- en schouderrevalidatie

Xpert Clinics Revalidatie is een expertisecentrum voor complexe hand-, pols- en schouderproblematiek.

Een aandoening of letsel van hand, pols of schouder kan uw dagelijks functioneren flink belemmeren. Veel klachten kunnen effectief behandeld worden door de huisarts, fysiotherapeut of specialist. Treedt er na behandeling geen verbetering op, dan kunt u door uw medisch specialist of huisarts naar Xpert Clinics Revalidatie verwezen worden.

Xpert Clinics Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Dit is een intensieve en actieve behandelvorm waarbij meerdere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een psycholoog onder leiding van een revalidatiearts werken aan uw herstel. In overleg met u stellen zij een optimaal behandelprogramma op, zodat u uw werk, sport en hobby weer zo snel en zo goed mogelijk kunt uitoefenen.

Dit is wat we doen

 • We geven inzicht in uw belastbaarheid tijdens uw dagelijkse activiteiten.
 • We leren alternatieve handelingen aan om overbelasting te voorkomen.
 • We begeleiden bij het leren accepteren van eventuele verminderde belastbaarheid en aanpassing van uw activiteitenpatroon.
 • We staan stil bij mogelijke samenhangende mentale problemen, zoals neerslachtigheid, overspannenheid, burn-out of angstklachten.
Twee behandelvormen

Intake

Tijdens het eerste consult bepaalt de revalidatiearts of een tweedelijns behandeling voor u noodzakelijk is. U heeft een gesprek met de revalidatiearts en de arts bepaalt of u voldoet aan de eerste, door de verzekeraars gestelde, criteria om een tweedelijns behandeling te starten. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Een tweedelijns behandeling is momenteel niet noodzakelijk. 
  U wordt behandeld in de eerste lijn. Dit betekent dat de behandeling uitgevoerd wordt door de fysiotherapeut en/of ergotherapeut, de revalidatiearts is hier niet bij betrokken. Afhankelijk van uw klachten kan de revalidatiearts besluiten om u na 6 tot 12 weken nogmaals te zien tijdens het spreekuur. De revalidatiearts evalueert dan samen met u de behandeling en maakt met u een keuze voor een vervolgbehandeling. 
 • Een tweedelijns behandeling is mogelijk noodzakelijk. 
  Om te beslissen of een tweedelijns behandeling noodzakelijk is heeft de revalidatiearts meer gegevens nodig. Er wordt een multidisciplinaire analyse gepland. Dit houdt in dat er een afspraak bij een fysiotherapeut gepland wordt om alle klachten in kaart te brengen en een volledig fysiotherapeutisch onderzoek te doen. Ook wordt er een afspraak bij de ergotherapeut gepland, welke uw dagbesteding en beperkingen tijdens activiteiten in kaart zal brengen.
  Wanneer beide afspraken plaats hebben gevonden, heeft u weer een afspraak bij de revalidatiearts. Tijdens die afspraak wordt de beslissing genomen of uw behandeling in de tweede lijn plaats zal vinden. 

Meer informatie

De handtherapeut geeft u uiteraard ook praktische adviezen die u helpen uw hand, pols of schouder weer zo goed mogelijk te gebruiken. Soms vraagt dit om aanpassingen in huis of op uw werkplek. Uw behandelaar weet welke hulpmiddelen beschikbaar zijn en bij u en uw situatie passen.

Om uw hand, pols of schouder rust te geven of te beschermen kan een spalk of brace uitkomst bieden. De handtherapeut kan deze ter plekke voor u op maat maken. Als hieraan kosten verbonden zijn, krijgt u dit natuurlijk vooraf te horen.

Sommige hand-, pols- of schouderaandoeningen vragen om snelle actie. Wij proberen u altijd zo snel mogelijk te helpen. Bent u geopereerd en moet er met spoed een behandeling ingezet worden, dan kunt u – uitsluitend op indicatie van een arts – direct bij ons terecht.

Meer informatie vindt u in ons overzicht van wachttijden.

Revalidatiebehandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. 
Met een aantal verzekeraars heeft Xpert Clinics Revalidatie afspraken gemaakt over vergoeding van het revalidatietraject. Het voordeel is dat wij uw factuur direct met uw zorgverzekering kunnen afhandelen en dat deze (na verrekening van het eigen risico) volledig vergoed wordt.

Meer informatie vindt u op de pagina Vergoeding.

Onze vestigingen hebben allen individuele behandelkamers. U zult ook behandeld worden in gemeenschappelijke (oefen)ruimtes, waar u bijvoorbeeld ondersteund wordt met training. Uw therapeut houdt uiteraard rekening met uw privacy tijdens de behandeling. Als u desondanks de voorkeur heeft om in een individuele ruimte behandeld te worden, geef dat dan aan bij uw behandelaar. We zullen hier rekening mee houden bij het plannen van uw verdere afspraken. 
 

Voor een behandeling bij Xpert Clinics Revalidatie heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. 

Heeft u vragen, of wilt u uw consult inplannen?

Neem contact op

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak