revalidatie-over-ons-man-staat-bij-balie-xpert-clinics

Over Xpert Clinics Revalidatie

Tips of klachten 

Xpert Clinics Revalidatie neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. We doen ons uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact. 
Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een tip of klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). Een klacht kan betrekking hebben op uw behandeling, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend of gericht op (aspecten van) de organisatie.

De visie van Xpert Clinics Revalidatie ten aanzien van klachten: 

  • Wij behandelen uw klacht uiterst serieus en objectief.
  • Indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. 
  • Naast het bieden van een directe oplossing kan er lering getrokken worden uit de onvrede van patiënten om zodoende continu de kwaliteit van de aangeboden zorg te verbeteren. 

Klachtenfunctionaris 

Een tip of klacht wordt binnen Xpert Clinics Revalidatie behandeld door de objectieve klachtenfunctionaris. Dat is ook uw directe contactpersoon.

Wat moet u doen als u een tip of klacht heeft? 

Wij verzoeken u om in eerste instantie de tip of klacht te melden via een –betrokken- medewerker. Belangrijk is dat daar waar de tip of klacht is ontstaan deze ook opgelost wordt, dit kan misschien al zijn d.m.v. het aangaan van een gesprek. Indien u schriftelijk een tip of klacht wilt indienen kunt u dat doen via ons klachtenformulier.

Zodra wij deze hebben ontvangen, neemt de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u op. Samen gaat u op zoek naar een passende oplossing. 
Alle communicatie verloopt volgens de wettelijk vastgestelde termijnen. 

Mocht dit traject niet tot tevredenheid leiden dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke partij, aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De klachtenfunctionaris kan u hierover meer informatie geven.

Complimenten

We zien tips van patiënten als leerzame feedback en verwerken deze waar mogelijk altijd in onze zorgverlening. Complimenten geven wij altijd door aan de betrokken medewerker(s) op de vestiging. Ze vinden het erg leuk om positieve ervaringen en reacties te ontvangen. Door trendanalyses krijgen we zicht op wat voor jou belangrijk is en waar je tevreden over bent. 

Kwaliteit

Xpert Clinics Revalidatie wil de zorg rond de patiënt op alle fronten perfect regelen. Wij streven naar voortdurende verbetering van onze zorgverlening, communicatie en ondersteuning. 

Meer informatie

Coronamaatregelen

Op deze pagina geven wij uitleg over onze aangepaste richtlijnen voor uw bezoek aan de kliniek. Wij verzoeken u deze richtlijnen voorafgaand aan uw bezoek door te lezen.

Coronamaatregelen

Wachttijden

Sommige hand-, pols- of schouderaandoeningen vragen om snelle actie. Wij proberen u altijd zo snel mogelijk te helpen. Bent u geopereerd en moet er met spoed een behandeling ingezet worden, dan kunt u – uitsluitend op indicatie van een arts – direct bij ons terecht.

Wachttijden

Vergoeding

De behandeling van revalidatie wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U moet hiervoor wel doorverwezen worden door een huisarts of medisch specialist.

Vergoeding

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 03Maak een afspraak