Kwaliteit

Xpert Clinics Revalidatie wil de zorg rond de patiënt op alle fronten perfect regelen. Wij streven naar voortdurende verbetering van onze zorgverlening, communicatie en ondersteuning. Xpert Clinics Revalidatie heeft daarom een kwaliteitshandboek samengesteld waarin we beschrijven wat patiënten – en ook onze eigen medewerkers en verwijzers – van ons mogen verwachten. In ons veiligheidsplan leggen we uit hoe wij de kans op fouten minimaliseren en staan de voorwaarden die wij in acht nemen voor het realiseren van optimale kwaliteit. Heeft u desondanks vragen of opmerkingen of wilt u een klacht indienen, dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer: 088 778 52 04 of via het formulier.

Klacht of feedback indienen

Mocht u er onverhoopt met uw behandelaar niet uikomen en/of heeft u een ernstige klacht dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie EZa. Meer informatie op www.geschillencommissie-eza.nl. Hier vindt u informatie over hoe u een een geschil kunt indienen.

De Functionaris Gegevensbeschermer voor Xpert Clinics Revalidatie is Maya Renders (Zorgpraktijken).

Medisch Dossier

Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (privacy@verwijder-dit.xperthandtherapie.nl) of per post versturen.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met al onze verwijzers en beschikken zo over alle actuele kennis en expertise in ons vakgebied. Met de Nijmeegse ziekenhuizen Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en met Xpert Clinics Hand- en polszorg hebben we een intensief samenwerkingsverband. Daarnaast onderhouden we nauwe banden met kleinere medische centra op het gebied van hand- en polszorg. 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 04 Plan een intake