Kwaliteit

Tips of klachten 

Xpert Clinics Revalidatie neemt goede zorg serieus en vindt het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. We doen ons uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste contact. 
Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Het uiten van een tip of klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz). Een klacht kan betrekking hebben op uw behandeling, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend of gericht op (aspecten van) de organisatie. 

De visie van Xpert Clinics Revalidatie ten aanzien van klachten: 

  • Wij behandelen uw klacht uiterst serieus en objectief.
  • Indienen van een klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. 
  • Naast het bieden van een directe oplossing kan er lering getrokken worden uit de onvrede van patiënten om zodoende continu de kwaliteit van de aangeboden zorg te verbeteren. 

Klachtenfunctionaris 

Een tip of klacht wordt binnen Xpert Clinics Revalidatie behandeld door de objectieve klachtenfunctionaris. Dat is ook uw directe contactpersoon. 

Wat moet u doen als u een tip of klacht heeft? 

Wij verzoeken u om in eerste instantie de tip of klacht te melden via een –betrokken- medewerker. Belangrijk is dat daar waar de tip of klacht is ontstaan deze ook opgelost wordt, dit kan misschien al zijn d.m.v. het aangaan van een gesprek. Indien u schriftelijk een tip of klacht wilt indienen kunt u dat doen via ons klachtenformulier.

Zodra wij deze hebben ontvangen, neemt de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u op. Samen gaat u op zoek naar een passende oplossing. 
Alle communicatie verloopt volgens de wettelijk vastgestelde termijnen. 

Mocht dit traject niet tot tevredenheid leiden dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke partij, aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De klachtenfunctionaris kan u hierover meer informatie geven.

Complimenten

We zien tips en complimenten van patiënten als leerzame feedback en verwerken deze waar mogelijk altijd in onze zorgverlening. Complimenten geven wij altijd door aan de betrokken medewerker(s) op de vestiging. Ze vinden het erg leuk om positieve ervaringen en reacties te ontvangen. Door trendanalyses krijgen we zicht op wat voor u belangrijk is en waar u tevreden over bent. 

Medisch Dossier

Uw medisch dossier, inclusief mogelijke foto’s die zijn gemaakt, bewaren wij 20 jaar zoals verplicht is volgens de medische wetgeving. Wilt u een kopie van uw dossier opvragen? Dat kan.

U kunt uw medisch dossier opvragen via het formulier ‘Opvragen medisch dossier’. Dit formulier kunt u naar ons mailen (mijnrevalidatiedossier@verwijder-dit.xpertclinics.nl) of per post versturen naar Flight Forum 130, 5657 DD Eindhoven, tav afdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Bent u voor 2016 patiënt geweest bij Handencentrum EU?

Samenwerking

Wij werken nauw samen met al onze verwijzers en beschikken zo over alle actuele kennis en expertise in ons vakgebied. Met de Nijmeegse ziekenhuizen Radboudumc en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en met Xpert Clinics Hand- en polszorg hebben we een intensief samenwerkingsverband. Daarnaast onderhouden we nauwe banden met kleinere medische centra op het gebied van hand- en polszorg. 

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 04 Plan een intake