Veelgestelde Vragen

Per situatie wordt gekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn of na hoeveel behandelingen er meer inzicht moet zijn. Over het algemeen kan er tijdens de intake een inschatting gemaakt worden over de duur en frequentie.

Voor de tweedelijns revalidatie heeft Xpert Revalidatie met de meeste verzekeraars contracten afgesloten. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben dan kunt u toch gewoon bij ons in behandeling komen zonder dat u hiervoor extra moet betalen. Wij vragen wij u dan een Acte van Cessie te ondertekenen waarmee u ons machtigt. Middels deze AvC zorgen wij ervoor dat er geen rekeningen gestuurd worden naar u en handelen wij alles direct af met uw verzekeraar. Alle verzekeraars in Nederland accepteren deze AvC.

Sommige verzekeraars vragen om een machtiging in te dienen. Voor eerstelijns ergotherapie en fysiotherapie hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars. Alle behandelingen binnen Xpert Revalidatie gaan af van uw eigen risico. Voor meer informatie kunt u kijken bij Vergoedingen.

Ja, als u voorkeur heeft voor een man of vrouw kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee. Ook als voorkeur heeft voor een specifieke therapeut kunt u dat aangeven, wij kunnen niet garanderen of u daadwerkelijk (altijd) bij de betreffende therapeut terecht kan, dit heeft mede te maken met agenda bezetting en/of wachtlijst.

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Bij afmelding binnen 24 uur voor de afgesproken tijd zijn wij genoodzaakt de behandeling  in rekening te brengen. U kunt zich telefonisch afmelden op 088 778 52 04 of per mail via info@xpertclinics.nl.

Op uw eerste afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje mee.

Maak een afspraak
Bel 088 778 52 04 Plan een intake